فیلد های ستاره دار(*) الزامیست. [ بازگشت ]

فراموشی کلمه عبور

در این قسمت شما می توانید فقط کلمه عبور حساب تان در شبکه دی (نه کلمه عبور سرویس های دریافتی از شبکه دی) را با وارد نمودن یکی از شناسه های ذیل بدست آورید:
  • Email) Email اصلی یا ثانوی حساب خود در شبکه دی)
  • Username (چنانچه در شبکه دی دارای Username باشید)
  • نام دامنه (هر دامنه ای که با شبکه دی ثبت و یا آن را میزبانی نموده اید)
با وارد نمودن یکی از شناسه های فوق لینک تعیین کلمه عبور به Email اصلی و ثانوی شما ارسال خواهد شد.

کد امنیتی

لطفاً کد امنیتی را وارد نمایید.


v6.3.2 | © 2020 Day Telecom

ورود به سامانه پشتیبانی | ورود به سایت
v6.3.2